Archive | LT Java

[Java] Ghi thêm đối tượng vào file trong java – Append object to file exist in java

Sau bài Đọc ghi đối tượng từ file trong java, có nhiều vấn đề mà mình cần ghi thêm dữ liệu vào file. Thông thường chúng ta chỉ cần khai báo Tuy nhiên sau nhiều lần thử mình vẫn chưa làm được. Tìm kiếm một hồi thì ngoài việc thêm đối thứ 2 là true như trên thì chúng ta cần viết đè phương thức writeStreamHeader như sau: 1. Code nhanh để test 2. Code […]

[Java] Đọc ghi file Excel trong Java với jxl – Read write Excel file in Java with jxl

Trong quá trinh làm việc và xử lý dữ liệu chúng ta thường phải tương tác với các file đặc biệt là File Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước đơn giản để đọc ghi file Excel với jxl. Jxl là một gói thư viện cho phép chúng ta tương tác gới Excel như đọc, ghi,.., về thông tin chi tiết gói jxl các bạn xem tại đây. Trước tiên các […]

[Java] Thực thi dòng lệnh với java – Execute command line in java

Bạn có bao giờ muốn thực thi một dòng lệnh từ java giống như trên terminal? Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó một cách đơn giản. Lưu ý là mình làm trên Ubuntu, do đó trên Windows hoặc một số Distro khác của Linux có thể khác một chút. Giả sử bạn đã cài đặt vlc và giờ bạn muốn mở video chim_trang_mo_coi.mp4 tại /home/nguyenvanquan7826/Desktop/chim_trang_mo_coi.mp4 bằng vlc. Bạn viết chương trình như […]

[Java] Lấy kích thước của đối tượng – Get size of Object

Có một số cách để lấy kích thước một đối tượng, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách xây dựng class để tính riêng. Nói là xây dựng thôi nhưng mà cái này người ta viết rồi, chúng ta chỉ việc copy và dùng thôi, không cần quan tâm hoặc tác động gì vào nó cả.

[Java]Chuẩn hóa xâu trong Java – Standardize string in java

Để chuẩn hóa xâu trong Java, chúng ta cần xóa các khoảng trắng thừa ở đầu, cuối và giữa xâu. Trước tiên chúng tay hãy xóa các khoảng trắng ở đầu và cuối bằng phương thức trim(). VD ta có: Khi đó Tiếp theo công việc của chúng ta sẽ là cắt bỏ các khoảng trắng thừa ở giữa xâu. Để làm việc này có nhiều cách, ở đây tôi nêu ra 2 cách cơ […]

[Java] Đọc ghi theo Object trong Java – Read Write Object in Java

Để đọc ghi theo Object trong Java thì tại class Object đó ta cần đặt giao tiếp java.io.Serializable Một ví dự đơn giản đọc ghi 1 Object MyStudent như sau: Kết quả: My name is Nguyen Van Quan. I am 21 years old Lưu ý: Khi các bạn mở file student.dat ra thì sẽ thấy dữ liệu dạng như thế này: �� Một ví dụ cụ thể hơn về cách đọc và ghi, trong ví […]

[Java swing] Sử dụng Border trong Java

Các border đơn giản Các border mở Các border có tiêu đề Kết hợp các loại border Lâu lâu chưa viết bài về Swing, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách dùng của Border. Nói nôm na là các đường viền trong Java. Chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu 4 thể loại đường viền như bên đã liệt kê. Sử dụng simple border Để tạo các Border, […]

[Java Swing] JComboBox trong Java – JComboBox in Java

Nội dung Cách tạo JComboBox Bắt sự kiện cho JComboBox JComboBox là một đối tượng cho phép bạn lựa chọn một phần tử khi click vào mũi tên của nó. Ví dụ như ta có một JFrame chọn lá cờ từ JComboBox như sau: Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu JComboBox bằng cách tạo một JFrame giống như trên. Cách tạo JComboBox Để tạo được JComboBox chúng ta sử dụng các hàm khởi […]

[Java swing] JToolBar trong Java

JToolBar là một thanh dài gồm các nút với biểu tượng tương ứng thường nằm dưới menu, giống như thanh công cụ trong word, excel có các nút new, open, save, … Chúng ta sẽ đi thực hiện chương trình giống như hình trên, gồm 3 nút new, open, save trên thanh toolbar. Khi click vào các nút thì JTextArea bên dưới sẽ hiển thị sự kiện tương ứng. Thanh ToolBar này các bạn có […]

[Java swing] JFileChooser trong Java

JFileChooser trong java là một đối tượng hiển thị khung cho phép bạn mở hoặc lưu file. Nó như thế này: Bây giờ ta sẽ đi làm một ví dụ đơn giản về việc mở và lưu file. Trong code trên bạn để ý 2 lệnh để hiển thị theo mở và lưu file là khác nhau. int select = fc.showOpenDialog(this); int select = fc.showSaveDialog(this); Tiếp theo đối số JFileChooser.APPROVE_OPTION thể hiện là bạn đã […]