Archive | LT Java

[Java Swing] JMenu trong Java

Định viết bài về JMenu tuy nhiên khi tìm được bài code này thì nó rất đầy đủ, giải thích cũng tương đối rõ ràng. Trước tiên chúng ta cần add một MenuBar vào JFrame, sau đó các JMenu được add vào MenuBar, các JMenuItem được add vào các JMenu. Chương trình có cả JPopupmenu (khi click chuột phải). Ngoài ra các bạn cần có ảnh làm icon trong menu, copy file ảnh vào trong […]

[Java] Kiểm tra số nguyên tố trong Java

Video dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn nhập vào một số và kiểm tra xem nó có là số nguyên tố hay không. Do không có micro nên nó hơi ồn các bạn cố gắng vậy 😀 Video thứ 2 này sẽ kiểm tra và xuất ra các số nguyên tố trong mảng

[Java] Mô phỏng chiến lược Round Robin trong quản lý tiến trình

Chiến lược Round Robin là một trong các chiến lược quản lý, điều phối tiến trình. Chương trình dưới đây sẽ mô phỏng cách thức làm việc của chiến lược này. Khung bên phái phía trên cho phép nhập các tiến trình với thời gian xoay vòng (Round robin – nhập 1 lần), tên các tiến trình, thời gian vào, thời gian chạy của CPU. Bảng phía trên bên phải sẽ hiển thị các tiến […]

[Java swing] Tùy biến JTabbedPane

Ở bài trước mình đã giới thiệu về JTabbenPane một số điểm cơ bản, bài này chúng ta tìm hiểu thêm một chút để tùy biến JTabbedPane cho ngon hơn tý, giống như hình dưới đây, có đóng tab, thêm tab,… Trong đó phần quan trọng nhất đó là ta làm sao để có nút để thêm tab mới, làm sao mỗi tab nó có nút đóng tab. Chúng ta sẽ tạo 2 file, 1 […]

[Java swing] JTabbedPane trong Java

Bạn đã dùng notepad++ hoặc chính bạn đang dùng eclipse, netbean để code java và bạn thấy chúng có nhiều tab khác nhau. Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu JTabbedPane, một thành phần cho phép bạn tạo ra nhiều tab như vậy. Tạo JTabbedPane đơn giản Hãy xem đoạn code dưới đây để làm demo đơn giản như hình trên, trong code mình đã giải thích tương đối rõ. Bên dưới code mình […]

[JavaSwing] JTextArea trong Java

JTextArea là một thành phần cho phép hiển thị nhiều dòng văn bản đồng thời người dùng có thể chỉnh sửa văn bản. Tạo một JTextArea đơn giản Bây giờ chúng ta sẽ thực hành ngay một ví dụ cho phép bạn gõ và chỉnh sửa văn bản. Trong code và hình ảnh mình đã giải thích khá rõ ràng các lệnh thực hiện với JTextArea. Đặt font và màu chữ cho JTextArea Bạn có […]

[Java – C] Gọi hàm C trong Java – Call C function in Java

Có khi nào bạn muốn viết một chương trình Java nhưng lại không có thứ viện giống như một số ngôn ngữ (chẳng hạn là C) để thực hiện? Đó là một lý do để bạn đọc bài viết này, hoặc một lý do khác làm bạn muốn sử dụng các hàm từ C để chương trình Java của bạn có thể chạy nhanh hơn! Để làm được việc này, bạn cần sử dụng thư […]

[Java] Chương trình mô phỏng cắt ghép tệp

Đôi khi tệp của chúng ta quá lớn mà lại cần chia sẻ cho bạn bè, nó làm cho công việc chia sẻ dữ liệu trở nên khó khăn. Cách giải quyết tốt nhất là chúng ta hãy cắt tệp đó ra thành một số tệp nhỏ và sau đó hãy ghép nó lại khi down về. Chương trình dưới đây sẽ mô phỏng công việc cắt và ghép file. Giao diện cắt file gồm […]

[Java Swing] JPasswordField trong Java – JPasswordField in Java

Nội dung Tạo JPasswordField Bắt sự kiện và lấy password từ JPasswordField JPasswordField là đối tượng cho phép chúng ta nhập vào một dòng text giống như JTextField nhưng được ẩn bởi các dấu sao (*) hoặc chấm tròn để tạo nên mật khẩu (password). JPasswordField thường được sử dụng cùng JTextField để tạo nên cặp User name và password như hình dưới đây: Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu JPasswordField thông qua […]

[Java Swing] JRadioButton trong Java – JRadioButton in java

Nội dung Tạo JRadioButton Đặt JRadioButton vào nhóm Bắt sự kiện cho JRadioButton JRadioButton là một đối tượng cho phép chúng ta chọn lựa các thuộc tính giốn như JCheckBox. Tuy nhiên chúng ta hay sử dụng JRadioButton khi mà muốn người dùng chỉ chọn được một trong các thuộc tính. Ví dụ chọn giới tính thì người dùng chỉ được chọn là Nam hoặc Nữ. Cách tạo JRadioButton – How to create JRadioButton Để […]