Archive | LT Java

[Java] Phím tắt tiện lợi trong Eclipse – Keyboard shortcuts in Eclipse

Một số phím tắt thông dụng trong Eclipse, giúp thao tác nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng Menu Ctrl + B : build project Ctrl + D : xóa dòng tại chứa con trỏ (thường là khi có nhiều dòng trống quá, ta muốn kéo code lên gom lại nhìn cho đẹp Beauty) Alt + mũi tên lên/xuống : di chuyển dòng hiện tại lên/xuống Ctrl + F : tìm chuỗi trong class […]

[Java] Inner Class

Inner class là class được khai báo trong 1 class khác. VD class Inner được khai báo trong class Outer Các phương thức trong class Outer có thể khai báo các đối tượng của class Inner một cách bình thường. Tuy nhiên các phương thức trong các class khác ngang hàng với class Outer phải khai Import class Outer hoặc khai báo như sau: Outer.Inner out = new Outer().new Inner(); Code minh họa:

[Java] Lấy thời gian trong Java – Time in Java

Trong lập trình nhiều khi ta cần tính toán thời gian chạy của chương trình hoặc thời gian thực hiện một công việc nào đó để có phương pháp xử lý hiệu quả hơn. Java cung cấp cho chúng ta một số cách lấy thời gian của hệ thống như sau:

[Java] Định dạng in số trong Java – Formatting Numeric Print Output in Java

Trong Java cung cấp 2 phương thức định dạng in cho chúng ta là printf và format và 2 phương thức này có chức năng tương tự nhau. Với cùng 1 biến số ta có thể định dạng in nó với nhiều cách khác nhau. VD Một điều nữa là ta có thể in theo hệ thống định dạng Pháp, ngăn cách phần nguyên và phần thập phân của số thực thập phân bằng định […]

[Java] Thay thế ký tự bằng phương thức String.replaceAll – Replace a plus character using Java’s String.replaceAll method

Trong một số TH các ký hiệu [ ^ $ . | ? * + ( ) được gọi là các ký hiệu đặc biệt. Muốn thay thê chúng, Vd ký tự + trong chuỗi ta làm: hoặc

[Eclipse] Import project in Eclipse

Nếu bạn vừa cài lại Eclipse mà trước đó đã có một số project được làm rồi bạn cần phải Import chúng lại mới có thể mở được. File -> Import Nhấn Next. Sau đó nhấn nút Browse để tìm đến thư mục chứa project. Chọn Project cần import rồi nhấn Finish, chú ý khi chọn thư mục chứa các project bạn phải ấn OK chứ không được nháy đúp.

[Thuật toán – Java] Tính giá trị của biểu thức hậu tố – Calculate value of the postfix Equation

Việc tính giá trị của một biểu thức toán học ở dạng trung tố trong máy tính thông thường sẽ được chuyển sang dạng ký pháp nghịch đảo Ba Lan (hậu tố) để việc tính toán được dễ dàng. Bạn có thể xem lại thuật toán chuyển đổi từ trung tố sang hậu tố trong bài viết  của tôi. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày phương pháp tính giá trị của một biểu […]

[Java] Ngăn xếp trong Java – Stack in Java

Stack là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ nhiều phần tử dữ liệu. Stack hoạt động theo cơ chế vào sau ra trước Last In/First Out (LIFO). Trong Stack có các thao tác cơ bản: + Push : thêm 1 phần tử vào đỉnh Stack + Pop : lấy 1 phần tử từ đỉnh Stack + Peek: trả về phần tử đầu Stack mà không loại bỏ nó ra khỏi Stack + isEmpty: Kiểm […]

[Java] Thay đổi số phần tử mảng trong Java – Resize the array length in Java

Trong Java để thay đổi kích thước của mảng chúng ta sẽ copy toàn bộ mảng ban đầu sang một mảng khác có kích thước mong muốn.

[Thuật toán – Java]Chia tiền lẻ sử dụng Quay lui

Đề bài yêu cầu liệt kê ra các trường hợp có thể khi chia số tiền N ra thành các đồng tiền mệnh giá a[i].