Archive | Lập trình

Lập trình C: Bài 2 – Các thành phần trong C

1. Các ký tự điều khiển \n : Nhảy xuống dòng kế tiếp canh về cột đầu tiên. \t : Tab ngang. \r : Nhảy về đầu hàng, không xuống hàng. \a : Tiếng kêu bip. \\ : In ra dấu \ \” : In ra dấu “ \’ : In ra dấu ‘ %%: In ra dấu % Đây chỉ là một số ký tự điểu khiển quen thuộc, hay dùng, ngoài ra còn […]

Lập trình C: Bài 1 – Hello World

Lập trình C đơn giản là các bạn dùng Ngôn ngữ lập trình C để tạo ra các phần mềm. Mỗi phần mềm hay gọi là chương trình (chương trình máy tính) sẽ được viết bởi ngôn ngữ C bằng một hay nhiền file với những quy tắc nhất định của ngôn ngữ mà chúng ta sẽ dần tìm hiểu.

Lập trình C: Bài 2 – Kiểu dữ liệu và nhập xuất trong C

Bài 2 này chúng ta đi tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong c, biến, hằng, cách nhập xuất trong c và đặc biệt là khắc phục lỗi nhập chuỗi không được dấu cách, lỗi trôi lệnh trong c.

Phân tích thừa số nguyên tố

Đề bài: Phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố Với bài này các bạn cần nhớ lại thừa số nguyên tố là gì và cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tích các thừa số nguyên tố chính là phép nhân giữa các số với nhau trong đó tất cả các số đều là số nguyên tố. Ví dụ: 10 = 2 * 5. Trong đó 2 và […]

Giới thiệu loạt bài Bài tập tư duy lập trình

Mình đã hướng dẫn khá nhiều bạn học lập trình, tuy nhiên rất nhiều bạn tư duy chưa tốt lắm để giải quyết các bài toán. Các bạn thường chỉ làm được theo mẫu mà không nghĩ được là để làm cái này thì cần có cái gì. Tức là khi gặp một bài hoàn toàn mới, các bạn không thể hoặc rất khó khăn để giải quyết nó. Do vậy mình viết loạt bài […]

Bài tập Lãi ngân hàng

Bài tập gửi ngân hàng và tính lãi ngân hàng là những bài tập hết sức thiết thực nhưng cũng giúp khả năng tư duy lập trình rất cao. Bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số bài về nó. Đề bài: Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau n tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ được […]

Điểm các bạn trong lớp

Đề bài 1: Nhập vào danh sách điểm của các bạn trong lớp. In ra màn hình điểm lớn nhất trong lớp Dựa vào đề bài ta có thể xác định đây là bài toán tìm số lớn nhất trong mảng (đã từng nêu ở bài tìm số lớn nhất). Để làm bài này, trước tiên chúng ta cần phải nhập được danh sách điểm – tức là nhập mảng. Muốn nhập mảng chúng ta […]

Chương trình kiểm tra mật khẩu

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra mật khẩu người dùng khi đăng nhập. Người dùng phải đăng nhập khi đến khi nào đúng username và password thì thôi. (username và password được định nghĩa trước trong chương trình) Trong thực tế, các bạn sẽ gặp bài toán này rất nhiều khi xây dựng phần mềm, wesbite mà có chức năng đăng nhập. Vậy nên bài toán này là vô cùng hữu ích. Trước tiên […]

Tính chu vi diện tích hình tròn

Đề bài: Nhập vào bán kính của hình tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó Đề bài khá rõ và không có gì cần bàn nhiều. Điều phải làm là các bạn hãy nhớ lại công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn. Ta có các công thức như sau: Vậy công thức đã có. Giờ chúng ta chỉ việc code theo công thức. Trong code trên, các […]

Tính giai thừa n!

Đề bài: Viết chương trình tính n! với n là số tự nhiên không âm nhập vào từ bàn phím Để làm được bài này, trước tiên các bạn cần nhớ lại công thức tính n! đã. Theo định nghĩa giai thừa ta có: 0! = 1 n! = 1.2.3…n Vậy là ta có công thức rồi. Nhìn vào công thức ta thấy với n = 0 thì dễ rồi, nếu n > 0 thì […]