[Video Android] Truyền dữ liệu qua Intent

Trong video này, mình hướng dẫn các bạn chuyền dữ liệu qua Intent